Portréty

Portréty
Album

Zachytenie okamihu v portrétnej fotografii, ktoré kladie dôraz na jedinečnosť a prirodzenosť toho, kto práve stojí pred mojím objektívom.

Facebook Messenger